Grčki, nemački i francuski

U ponedeljak 01.10.2018. Počinju kursevi grčkog, nemačkog i francuskog jezika po Robertson metodi...

Opširnije

Tražimo nastavnike

Škola Robertson od ove školske godine proširuje svoje aktivnosti na nove predmete. Uvodimo kurseve grčkog...

Opširnije

Popusti!

Za dvoje dece iz iste porodice škola odobrava popust od 20% na ukupnu cenu. Za troje dece iz iste porodice...

Opširnije

Posebni kursevi jezika

NOVO! Idući neprekidno u korak sa zahtevima naših đaka od ove školske godine uvodimo posebne kurseve...

Opširnije

Grammarama

Časovi koje mi nazivamo Grammarama namenjeni su đacima kojima je potrebna pomoć za pripremu pismenih i kontrolnih...

Opširnije

Umetničke radionice

Umetničke radionice se organizuju jer motoričke vežbe podstiču jezički razvitak. Tokom umetničkih radionica deca...

Opširnije

Žurke i još ponešto

Jezička komunikacija kao osnovni vid uspostavljanja veza među ljudima dobija na značaju kada se primenjuje u okviru...

Opširnije

Kuvanje

Radionice na kojima se kuva, razvijaju osećaj odgovornosti kod dece, jer se deci u potpunosti veruje da će uspešno izvršiti...

Opširnije

Priprema za ispite

U školi Robertson đake spremamo za polaganje PET, FCE, CAE, CPE, IELTS ispita. Ovi ispiti se polažu pri Britanskom...

Opširnije

Naučni klub

Naučni eksperimenti se organizuju jer deca dobijaju dodatnu priliku da uče o tome kako i zašto se nešto u prirodi dešava...

Opširnije

Recepti

Pogledajte koji su omiljeni recepti naših đaka i njihovih roditelja. Najveći deo ovih recepata...

Opširnije

Česta pitanja

Pročitajte najčešće postavljena pitanja od strane naših đaka i njihovih roditelja o kursevima, školi, ispitima...

Opširnije