Biljana Radovanović

biljanath

2004 g.završila sam Filološki fakultet i od tada sam radila u više škola. Prvo iskustvo u predavanju stekla sam u školi Internacional radeći sa odraslima. U Petoj gimnaziji stekla sam divno iskustvo radeći sa tinejdžerima po Headway programu,a škola Robertson pružila mi je mogućnost da upoznam mnogo novih programa i uživam u radu sa decom.